دانلود فایل ورد(Word) پروژه سیستم های اتوماسیون و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود فایل ورد(Word) پروژه سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قویعنوان پروژه : سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی
تعداد صفحات : ۷۹
شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی مورد بحث قرار گرفته است.همانطور که می دانید ، با توجه به گستردگی شبکه توزیع در سیستمهای قدرت و نقش آنها در تغذیه انرژی مصرف کننده، امر بازدید و کنترل (اتوماسیون) بهینه این گونه شبکه ها از مراکز دیسپاچینگ توزیع ، نقش بسیار مهم را در بهبود کیفیت تغذیه و کاهش هزینه های بهره وری، ایفا می کنند.
از اینرو این پروژه در مورد سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها می باشد. با توجه به این که میزان تولید برق به نوبه خود مهم می باشد، ولی از آن مهم تر انتقال دادن آن و پایداری سیستم قدرت می باشد. به همین منظور باید از یک تکنولوژی که بتواند برق را با کمترین هزینه و به کار گرفت. سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها تمام خواسته های ما را تا حدود زیادی برآورده می کند.
با کاهش فاصله بین میزان مصرف و ظرفیت تولید و انتقال انرژی الکتریکی در سالهای اخیر، استفاده بهینه از تجهیزات ، اقتصادی ترین راه بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان می باشد. از ضروریات این امر، دریافت اطلاعات لازم، کافی، دقیق و موقع از بخشهای مختلف شبکه، بخصوص پستها می باشد.کاربرد فن آوری اطلاعات (Information Technology , IT) در سیستم های حفاظت و کنترل امکاناتی را در اختیار بهره برداران قرار داده که تا چندی پیش با صرف دهها برابر هزینه امکان پذیر نبود. منطقی ترین استفاده از این تجهیزات، کاربرد انها به گونه ای است که با آن دید طراحی و ساخته شده اند، یعنی حداکثر استفاده از قابلیت های داخلی.

در این پروژه سعی شده است معرفی جامعی از سیستمهای اتوماسیون ومانیتورینگ پست ارائه گردد.در فصل دوم از پروژه به شرح کلی سیستمهای اتوماسیون پست (SAS) پرداخته شده است و همچنین انواع سیستم های پست همراه با مزایای آنها نیز بیان شده است.در فصل سوم، پیشرفته ترین سیستم اتوماسیون پست(SAS570) بطور کامل شرح داده شده است و به توزیع مواردی از قبیل خصوصیات، طراحی تجهیزات و وظایف این سیستم پرداخته شده است.
اجزای سیستم اتوماسیون پست بسیار زیاد وگسترده است و صحبت در مورد تمامی آنها نیاز به تالیف چندین کتاب دارد ولی بطور خلاصه چند جزء مهم سیستم اتوماسیون پست در فصل چهارم آورده شده است.در فصل پنجم به شرح کاملی از سیستم مانیتورینگ پست(۵۳۰ SMS) پرداخته شده است.امید است این پروژه بتواند دید جدیدی نسبت به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون و مانیتورینگ به شما ارائه کند.
فهرست مطالب پروژه سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی :


چکیده
فصل ۱- مقدمه
فصل ۲- طراحی و کارایی سیستم SAS
۲-۱- طراحی و کارایی سیستم SAS
۲-۲- مزایای کارایی عملی این سیستم
۲-۳- سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون
۲-۴- خصوصیات عمومی سیستم های SAS5XX
فصل ۳- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
۳-۱- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
۳-۲- نصب سیستم
۳-۲-۱- تک بخشی
۳-۲-۲- چند بخشی
۳-۲-۳- کوپل کننده ستاره ای در هر کیوسک
۳-۳- خصوصیات مشترک SAS
۳-۴- خصوصیات SAS 570
۳-۵- طراحی و عملکرد مشترک SAS
۳-۶- طراحی و عملکردSAS 570
۳-۷- تجهیزات سیستم
۳-۷-۱- کامپیوتر مرکزی رزرو
۳-۷-۲- باس داخلی:
۳-۷-۳- دریافت کننده GPS
۳-۷-۴- LAN مرکزی اضافه
۳-۷-۵- پرینتر وقایع و کپی هارد
۳-۷-۶- تجهیزات انتخابی سیستم
۳-۷-۷- مجموعه نرم افزاری درگاه ورودی
۳-۷-۸- بخش آلارم قسمت مرکزی
۳-۷-۹- دریافت کننده GPS رزرو
۳-۷-۱۰- پرینتر وقایع رزرو
۳-۷-۱۱- مانیتورر
۳-۷-۱۲- مودم خدمات:
۳-۷-۱۳- مبدل DC به AC بعلاوه بای پاس
۳-۸- تنظیمات سیستم
۳-۸-۱- جعبه ابزار مهندسی تکمیلی IET
۳-۹- وظایف سیستم
۳-۹-۱- سنکرونیزاسیون زمان
۳-۹-۲- اختیارات کاربر
۳-۹-۳- لیست بلوک شده
۳-۱۰- وظایف ابتدایی مانیتورینگ سیستم
۳-۱۰-۱- وقایع و نشانه های موقعیت
۳-۱۰-۲- اندازه گیری ها
۳-۱۰-۳- نظارت بر ابزار و سیستم
۳-۱۰-۴- لیست وقایع
۳-۱۰-۵- لیست آلارم
۳-۱۰-۶- بخش آلارم قسمت مرکزی
۳-۱۱- وظایف ابتدایی کنترل سیستم
۳-۱۱-۱- فرمانهای دوبل یا تکی:
۳-۱۱-۲- ارزش مطلوب آنالوگ:
۳-۱۱-۳- اختیار اجرای فرمان:
۳-۱۱-۴- بلوک کردن فرمانهای دوبل:
۳-۱۱-۵- اینترلاک:
۳-۱۱-۶- سینکروچک:
۳-۱۲- نگاه کلی به پست
۳-۱۲-۱- کنترل :
۳-۱۳- وظایف ابتدایی مانیتورینگ (اختیاری)
۳-۱۳-۱- گزارشات اندازه ها:
۳-۱۳-۲- جدول شمارنده تریپ ها:
۳-۱۳-۳- خواندن و تنظیم از راه دور پارامتر:
۳-۱۳-۴- آپ لود فایل های ثبت خطای اعوجاج از IED
۳-۱۳-۵- آلارم دهنده خارجی
۳-۱۴- وظایف ابتدایی کنترل ( اختیاری)
۳-۱۴-۱- رنگ آمیزی باس بار:
۳-۱۴-۲- کنترل اتوماتیک متناوب :
۳-۱۴-۳- تخلیه بار :
۳-۱۴-۴- سرعت زیاد انتقال دهندگی باس:
۳-۱۵- خلاصه قابلیت های سیستم اتوماسیون پست
فصل ۴- اجزای سیسم
۴-۱- کوپل کننده ستاره ای (RER111)
۴-۲- واحد گیرنده فرستنده RER107
۴-۲-۱- ساختمان
۴-۲-۲- نصب و پیکربندی
۴-۳- سیستم GPS (Global position)
۴-۳-۱- GPS در پست (SAS)
۴-۴- نرم افزار کنترل سیستم اتوماسیون پست Micro Scada
۴-۴-۱- سیستم میکرو اسکادا از نوع SYS500
۴-۴-۲- سیستم پایه:
۴-۴-۳- پایگاه دیتا :
۴-۴-۴- ابزار پایه :
۴-۴-۵- کاربرد :
۴-۴-۶- شبکه میکرو اسکادا :
۴-۵- فیبرنوری در سیستم حفاظت و کنترل پستهای فشار قوی
۴-۵-۱- بطور خلاصه:
۴-۶- رله REC 561 ترمینال کنترل حفاظت
۴-۶-۱- قابلیت های قوی کنترل
۴-۷- رله REL670 حفاظت دیستانس خط
۴-۷-۱- افزایش حفاظت از خطوط و کابل ها
۴-۷-۲- حفاظت و کنترل به صورت مجتمع
۴-۷-۳- یکپارچه سازی سریع و موثر سیستم
۴-۷-۴- مزایای REL670
۴-۸- رله RED 521 ترمینال حفاظت دیفرانسیل
۴-۸-۱- همزمان سریع و ثابت
۴-۸-۲- کاربرد آسان
۴-۸-۳- فن آوری مطمئن و آزموده شده REB 103 , RADSS
۴-۹- رله RET 670 حفاظت ترانسفورماتور
۴-۹-۱- برای حفاظت و کنترل مطمئن انواع ترانسفورماتور و راکتور قدرت
۴-۹-۲- IED های آماده به کار
۴-۹-۳- حساسیت و سرعت
۴-۹-۴- حفاظت هوشمند
۴-۹-۵- اطلاعات درست برای اقدامات درست
۴-۹-۶- بهینه سازی مصرف ترانسفورماتورها
۴-۹-۷- مزایای رله RET 670 عبارتند از:
۴-۱۰- رله REX 521 پشتیبان فیدر
۴-۱۰-۱- افزایش حفاظت
۴-۱۰-۲- امکانات رله REX 521
۴-۱۰-۳- افزایش ایمنی و قابلیت دسترسی سیستم
۴-۱۰-۴- اتوماسیون هوشمند پست
۴-۱۰-۵- نظارت بر شرایط و نظارت بر خود
۴-۱۰-۶- فن آوری ابتکاری
۴-۱۱- سیستم REB500 حفاظت پست
۴-۱۱-۱- کاربردهای REB500sys
۴-۱۱-۲- خصوصیات سیستم REB500sys
۴-۱۱-۳- مزیتهای REB500sys:
۴-۱۲- رله RES521 اندازه گیری زاویه
۴-۱۲-۱- افزایش ظرفیت انتقال
۴-۱۲-۲- جزء جدا ناپذیر در سیستم PSGuard شرکت ABB
فصل ۵- سیستم مانیتورینگ پست SMS 530
۵-۱- سیستم ثبت وقایع (Event Recorder) :
۵-۲- سیستم ثبات خطا (Disturbance Recorder) :
۵-۳- سیستم آلارم (Alarm Annunciation) :
۵-۴- ثبات کمیات اندازه گیری(Trend Recorder) :
۵-۵- نمایش محل خطا (Fault Location) :
۵-۶- قابلیت اتصال به سیستم اسکادا :
۵-۷- قابلیت ارتقاء به سیستم اتوماسیون پست (Substation Automation System) :
۵-۸- ساعت مرکزی (Time Synchronization ) :
۵-۹- نمایش میمیک پست :
۵-۱۰- کاربردهای سیستم مانیتورینگ پست ۵۳۰ SMS
۵-۱۱- وظایف سیستم ۵۳۰ SMS
۵-۱۱-۱- ساعت مرکزی
۵-۱۱-۲- سیستم نظارت
۵-۱۱-۳- لیست حوادث
۵-۱۱-۴- لیست آلارم ها
۵-۱۱-۵- روشهای ثبت فالت ها
۵-۱۱-۶- روشهای پر کردن فایل های فالت
۵-۱۱-۷- تحلیل فالت
۵-۱۱-۸- ذخیره و بایگانی فایلهای فالت
۵-۱۱-۹- محل فالت
۵-۱۲- ارتباطات باس جانبی
۵-۱۲-۱- باس LON
۵-۱۲-۲- باس SPA
۵-۱۳- ابزار مهندسی اتوماتیک
۵-۱۴- ادیتور متن حوادث
منابع و مآخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در ...

دانلود PDFZilla v3.5.0 - نرم افزار تبدیل فایل PDF به …

تبدیل فایل های PDF به اسناد Word، متن واضح، تصویر، فایل html یا فلش / Convert PDF files to Word Documents, plain ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

سیستم های قدرت ایزوله بیمارستانی . سیستم های قدرت ایزوله بیمارستانی. چکیده: پانل های ...

رشته ی مدیریت | پروژه ها

برچسب ها: doc+دانلود رایگان مقاله مديريت كيفيت جامع در سازمان، پروژه مديريت كيفيت جامع ...

اندرویدکده | دانلود نرم افزار برنامه بازی اندروید | …

عنوان "Township" یکی از برترین و پرطرفدارترین بازی های اندروید در سبک مدیریتی می باشد که ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت …

در این گزارش کارآموزی خلاصه ایی از عملکرد کارآموز و جمعا در 35 صفحه فایل ورد آماده شده ...

اعضاي هيأت علمي: محمود نوروزی

پاسخ: با سلام اطلاعات بسیار مفصل مربوط به موتورهای دیزل gm و ge (مانند موتور لکوموتیوهای ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

طرح تجاری برای درس کارافرینی

سلام بچه ها استاده ما یکم سخت گیره و گفته که 10 نمره پایان ترممون و به این طرح تجاری ...

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در ...

دانلود PDFZilla v3.5.0 - نرم افزار تبدیل فایل PDF به …

تبدیل فایل های PDF به اسناد Word، متن واضح، تصویر، فایل html یا فلش / Convert PDF files to Word Documents, plain ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

سیستم های قدرت ایزوله بیمارستانی . سیستم های قدرت ایزوله بیمارستانی. چکیده: پانل های ...

رشته ی مدیریت | پروژه ها

برچسب ها: doc+دانلود رایگان مقاله مديريت كيفيت جامع در سازمان، پروژه مديريت كيفيت جامع ...

اندرویدکده | دانلود نرم افزار برنامه بازی اندروید | …

عنوان "Township" یکی از برترین و پرطرفدارترین بازی های اندروید در سبک مدیریتی می باشد که ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق الکترونیک ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت …

در این گزارش کارآموزی خلاصه ایی از عملکرد کارآموز و جمعا در 35 صفحه فایل ورد آماده شده ...

اعضاي هيأت علمي: محمود نوروزی

پاسخ: با سلام اطلاعات بسیار مفصل مربوط به موتورهای دیزل gm و ge (مانند موتور لکوموتیوهای ...

20. ماهواره - مقاله - پروژه

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

دیتا ارگ 2016سازشمشال

پروژه آبرســـــانـی شـــــــهری

پکیج اطلاعات و نقشه های تکمیلی خودرو مگان

آموزش دریافت شارژ رایگان

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه

نرم افزار ساخت شماره مجازی رایگان

بررسي استفاده از الكتروكواگوليشن (انعقاد

پایان نامه و پروژه بررسی رابطه بین استفاده از

پاورپوینت آئین مکاتبات اداری

TVideoGrabber v10.2.2.1 for DX10 Seattle Full Source With Crack

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری شبکه توزیع

آموزش فعالسازي چشم سوم(روشن بيني)

اطلاعات MVM پکیج کامل کاربردی

گزارش کار آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

تاثیر تکرار داده ها بر عملکرد زمانبندی وظایف در

جزوه تعمير و نصب و نگهداري ماشين ابزار

مقاله باعنوان پروفایل پروژکتور

کتاب تحلیل برق سمند و سمند LX

دانلود کتاب رمزیاب

دانلود مجموعه مقاله و فایل آموزشی : سیستم های